Návrh závěrečného účtu Obce Rataje za rok 2019

vyvěšenonázevsvěšeno
3.6.2020Návrh závěrečného účtu Obce Rataje za rok 201929.6.2020
3.6.2020Příloha č. 229.6.2020
3.6.2020Plnění rozpočtu 201929.6.2020
3.6.2020Příloha 201929.6.2020
3.6.2020Výkaz zisku a ztráty 201929.6.2020
3.6.2020Rozvaha 201929.6.2020
3.6.2020Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rataje29.6.2020