Současnost obce

Obec Rataje se nachází v Podblanickém kraji, 8 km východně od Vlašimi (dříve Rataje Ovesné). Jejich název má původ ve staročeském slově rataj = oráč, rolník. Na rozlišení od jiných Rataj měly přídomek Ovesné, asi podle plodiny, která se zde pěstovala.

V současné době tu bydlí 200 obyvatel v 63 č. p. Katastr obce má výměru 447 ha. Hospodaří na 107 ha vlastního lesa, dále vlastní 50 ha zemědělské půdy, kterou mají pronajatou zčásti VOD Zdislavice a samostatně hospodařící zemědělci z obce.

V roce 1998 došlo k plynofikaci celé obce. K dořešení občanské vybavenosti obec plánuje zahájit výstavbu víceúčelové obecní budovy na místě bývalé obecní kovárny.

Dominantou obce je nově postavená kaple, kde jsou umístěna díla lidového řezbáře pana Fr. Kupsy, a to Betlém s jesličkami a výseč bájné hory Blaník s rytíři. Od roku 1970 je v kapli veden záznam o návštěvách z Čech, Moravy, Slovenska i z ciziny.