Zastupitelstvo obce

starosta
Jaroslav Vošický

místostarosta
Petr Chobot

zastupitelé
Miroslav Forman
Ondřej Forman
Tomáš Forman
Jiří Votýpka
Martin Votýpka

finanční výbor – předseda
Votýpka Jiří

kontrolní výbor – předseda
Miroslav Forman