Opatření obecné povahy obce Rataje č. 1/2022, Změna č. 1 ÚP Rataje